O projektu

Podmínky prodeje

Kontakty

Chata Barrandov - Velká Úpa

Ubytovací areál Herlíkovice

Prodej nemovitostí z majetku Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR je mimořádnou příležitostí ke koupi v zajímavých lokalitách. Tak jako každý prodej z majetku státu je provázen určitými specifickými podmínkami. V tomto případě podléhá kupní smlouva obligatornímu schválení Ministerstvem financí. Výběr budoucího kupujícího má jediné hlavní kritérium, a to výši nabízené kupní ceny, samozřejmostí je prokázání schopnosti uhradit kupní cenu.

Ubytovna Herlíkovice: Toto zařízení je možné také plně provozovat v zimní sezoně 2008/2009. Výběr kupujícího bude ukončen 1.prosince 2008. Z toho důvodu se také prodává včetně věcí movitých.

Chata Barrandov - Velká Úpa: Zařízení je schopné okamžitého provozu je nově moderně vybaveno pro svůj provoz. Výběr kupujícího bude ukončen 16.února 2009.

Poznámka: Budoucí kupující nemusí odkupovat věci movité u všech nabízených nemovitostí.


Copyright©2008HippoM | www.misinda.cz | www.webmake.cz